Aktuality | Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme, širokej verejnosti, že prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Paňovce bude 05.12.2018 so začiatkom o 17:00 hod. v kultúrnom dome. Progam zasadnutia je vyvesený na úradnej tabuli.