Aktuality | Október, mesiac úcty k starším

Október, mesiac úcty k starším

Vedenie klubu dôchodcov, pozýva všetkých členov na slávnostné posedenie dňa 21.10.2017 v nedeľu o 15:00 hod., do kultúrneho domu s nasledovným programom:

- kultúrny program žiakov ZŠ

- zhodnotenie aktivít za  rok 2018

- gratulácia jubilujúcim členom

- večera a voľná zábava