Aktuality | Oznámenie o určení počtu poslancov

Oznámenie, o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí, 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Paňovciach podľa § 166 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 43  zo dńa 02.07.2018  určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Paňovciach bude mať celkom  7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Paňovciach, dňa 17.08.2018                                                                  Ing. Rozália Juhászová

                                                                                                                           starostka obce