Aktuality | Zasadnutie obecného zastupiteľstva !

Zasadnutie obecného zastupiteľstva !

Oznamujeme širokej verejnosti, že riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paňovce, bude 10.05.2018  v štvrtok o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

Program zasadnutia bude zavesený 04.05.2018 na úradnej tabuli pred obecným úradom!