Aktuality | Zasadnutie obecného zastupiteľstva !

Zasadnutie obecného zastupiteľstva !

Oznamujeme širokej verejnosti, že riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paňovce, bude 29.10.2018  v pondelok  o 16:30 hod. v salóniku v MASEK klube. 

Program zasadnutia bude zavesený 22.10.2018 na úradnej tabuli pred obecným úradom!