Aktuality | Zasadnutie obecného zastupiteľstva !

Zasadnutie obecného zastupiteľstva !

Oznamujeme širokej verejnosti, že riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paňovce, bude 02.07.2018  v pondelok o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

Program zasadnutia bude zavesený 25.06.2018 na úradnej tabuli pred obecným úradom!