Aktuality | Valné zhromaždenie !

Valné zhromaždenie!

Pasienkové pozemkové spoločenstvo a Pozemkové spoločenstvo Urbariát Paňovce, oznamuje svojím členom,  že Valné zhromaždenie sa bude konať  dňa 03.03.2018 v kultúrnom dome v Paňovciach. Program a začiatok zasadnutia je rozpísaný v pozvánke. Pozvánka je zverejnená na WEB stránke obce v ikonke „Pasienkové a urbariát“