Aktuality | Upozornenie - dane!

Upozornenie dane!

Upozorňujeme občanov, že akékoľvek zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľností, za psa a poplatok za odpad je potrebné nahlásiť písomne na Obecný úrad Paňovce  do 31. januára 2018.

To znamená, že ak sa vám   zmenil druh alebo výmera pozemku, domu, postavili ste si niečo na svojom pozemku, zmenil sa vám počet psov, alebo zmenil sa počet osôb za ktoré platíte poplatok za odpad.  Je potrebné písomne nahlásiť, aby dane a poplatky boli správne vyrubené.

Po vydaní rozhodnutia o dani a poplatkoch nebudeme prihliadať na neoprávnené reklamácie.