Zaujímavé články | Prečo sa lastovičky vytrácajú z vidieka

 Prečo sa vytrácajú lastovičky z vidieka

            Zážitky našich starších spoluobčanov , keď sa na jeseň v dedine slávnostne odoberali od svojho rodiska lastovičky a belorítky v početných mnohotisícových kŕdeľoch, sú pre nás súčasníkov nepredstaviteľné ani v tých najtajnejších snoch. Elektrické drôty sa pod váhou týchto družných vtáčat v období okolo sviatku Narodenia Panny Márie (8. septembra) len tak prehýbali.

Naši predkovia žili viac spätí s prírodou ako my súčasníci. Ich život viac závisel od toho, čo im príroda ponúka, a tak nečudo, že dianie v jej zátišiach pozorne sledovali a nápadné javy v ročnom kolobehu sa zaznamenávali. Takto sa zaujímavé fenomény odpozorované našimi predkami v prírode zachovali v podobe pranostík. Jedna z takýchto pranostík zachytáva aj spomínaný pozoruhodný prírodný fenomén súvisiaci so sviatočnou jesennou odobierkou belorítok a lastovičiek: „Panny Márie narodenie – lastovičiek rozlúčenie. V tejto ľudovej pranostike je kus pravdy, lebo ku koncu prvej dekády septembra väčšina lastovičiek i belorítok svoje hniezdiská u nás skutočne opúšťa.

Na jar zasa gazda netrpezlivo očakával návrat svojich lastovičiek do maštale. Keď sa táto slávnostná udalosť uskutočnila, pre gazdu to býval veľký sviatok,  lebo lastovičky považoval za neoddeliteľnú súčasť „zvieracieho“ osadenstva svojho dvora. Cítil zodpovednosť za ich životy ich potomkov vyliahnutých v jeho maštali. Na tieto Božie stvorenia nedal dopustiť. Keď ho v septembri opustili, zmocnil sa ho smútok a často na ne myslel počas dlhých zimných večerov, kde asi sú a čo tam v Afrike asi tak robia. Kiež by aspoň zrnko tejto „hlbokej ekológie“ starých gazdov driemalo niekde v hlbinách duše človek tretieho milénia.

Je na nás súčasníkoch, aby sa pravdivosť spomenutej pranostiky napĺňala aj v budúcnosti a belorítky a lastovičky sa svojským spôsobom odoberali na jeseň do svojich rodísk. Sme zodpovední za to, aby sme týmto našim sprievodkyniam vytvorili v našom životnom prostredí vhodné podmienky na prežitie.  

Ďalšie články